GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website behoort toe aan: Hydraulic Ram Trailer
met maatschappelijke zetel te: Rue Nicolas Copernic 23, 1357 Hélécine
en met ondernemingsnummer: BE0841.711.164 hier verder benoemd als 'onderneming' of 'wij'.

Het gebruik van onderhavige website is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn diegene die gelden op het ogenblik van elke verbinding.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE:

Wij besteden veel aandacht aan onze website. Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op de website volledig actueel, juist en nauwkeurig is. De gegevens kunnen dus enkel informatief gebruikt worden. Wij kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade die (on)rechtstreeks ontstaat uit het gebruik van de website of op basis van via de website ter beschikking gestelde informatie: deze website kan tevens bestanden van derden, hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Wij houden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen, telkens wanneer wij dit wenselijk achten.

INTELLECTUELE EIGENDOM:

Het gebruik van deze website verleent gebruikers geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van onze onderneming. Alle informatie die online geraadpleegd kan worden, alle teksten, gegevens, tekeningen, foto’s, logo’s, merken, vormgeving en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht of geldende voorschriften: ze mogen daarom niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging, wanneer wij zulks wenselijk achten.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS:

Onze onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Uw persoonsgegevens worden in het kader van onze zakelijke relatie door onze onderneming verwerkt voor klantenbeheer en boekhouding. U kan deze gegevens altijd inkijken en laten verbeteren of wissen, via eenvoudig verzoek aan ons, met bewijs van uw identiteit. Vragen of klachten bij gegevensverwerking te richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (B-1000 Brussel, drukpersstraat 35). Meer informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, bekomt u zelf op eenvoudig verzoek of middels deze website.

COOKIES:

Deze website kan gebruik maken van cookies - kleine tekstbestandjes - die worden opgeslagen om uw computer te herkennen tijdens uw bezoek omdat ze uw gemaakte keuzes onthouden. Op deze manier is het mogelijk om onze website gebruiksvriendelijker te laten functioneren. Wij hechten echter veel waarde aan de privacy van onze bezoekers. Cookies zijn daarom niet te traceren naar individuen. Het gebruik ervan kan u zelf beheren in uw browser. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen. Bij uitschakelen van cookies kan bezoek minder vlot verlopen.

Gebruikte Functionele Cookies:

__cfduid: Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.

PHPSESSID: Deze 1st party website sessiecookie wordt gebruikt om informatie over elk bezoek aan de website bij te houden en zo kernfunctionaliteit van de website mogelijk te maken. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie, en geldt slechts voor de duur van het bezoek. Zodra een gebruiker de webbrowser sluit wordt dit cookie verwijderd.

JSESSIONID: is een platform sessie-cookie en wordt gebruikt door sites met JavaServer Pages (JSP). De cookie wordt door de server gebruikt om een sessie met een anonieme gebruiker in stand te houden.

cookieconsent_status: Deze 1st party cookie wordt door onze website ingesteld om toestemming van de gebruiker voor het gebruik van cookies vast te leggen. Dit voorkomt dat de cookie-banner opnieuw verschijnt iedere keer dat de gebruiker onze website bezoekt. Deze cookie houdt geen persoonlijke informatie bij.

Gebruikte Analytics cookies (enkel na goedkeuring)

__utma: Deze 3rd party permanente cookie wordt door Google Analytics gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden en genereert zo statistieken over het websiteverkeer.

__utmb: Deze 3rd party permanente cookie wordt door Google Analytics gebruikt om nieuwe sessies en bezoeken te bepalen en genereert zo statistieken over het websiteverkeer.

__utmc: Deze 3rd party sessiecookie gemaakt door Google Analytics, is geconfigureerd om te communiceren met urchin.js. Voorheen werkte deze cookie met de cookie __utmb om te bepalen of de gebruiker een nieuwe gebruiker was of dat het ging om een nieuwe sessie van deze gebruiker.

__utmt: Deze 3rd party permanente cookie wordt door Google Analytics gebruikt om gebruikersverzoeken te verwerken en genereert zo statistieken over het websiteverkeer.

__utmv: Deze 3rd party permanente cookie, powered by Google Analytics, wordt gebruikt om op bezoekers niveau aangepaste variabele gegevens op te slaan en zo statistieken te genereren over het websiteverkeer.

__utmz: Deze 3rd party permanente cookie wordt door Google Analytics gebruikt om de verkeersbron of campagne vast te leggen zodat kan worden uitgelegd hoe de gebruiker op de website is gekomen.

BELGISCH RECHT:

Uw bezoek en gebruik van deze website en de gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de onderneming zich nu bevindt.